tirsdag den 13. maj 2014

Børnene er de største tabere

I aften sender TV2 en udsendelse, som sætter fokus på de problematikker, der kan opstå for børn, når deres forældre vælger at skilles. Det giver mig mavepine, når jeg tænker på, at de kære børn er i klemme. I klemme mellem deres forældre, systemet samt egne følelser og tanker. Heldigvis ender de fleste skilsmisser, så forældrene kan tilgodese børnenes (og egne) behov. Faktisk oplever hvert tredje barn en skilsmisse, og det er alligevel en ret stor andel af Danmarks ungdom! Lige meget hvad, så er en skilsmisse et opbrud for barnet, og uanset barnets alder ved bruddet. Det er en livsbetingelse, som barnet ikke selv har valgt og blandt andet derfor, er det vi voksnes ansvar at give barnet et så nemt skifte mellem forældre som muligt.Ind imellem bliver det fremstillet således, at det er for dén forælders, der ikke har barnet boende, skyld, at de har samvær. Det er det naturligvis også, men i min optik er det barnets behov og ikke den voksnes behov, der skal tages hensyn til. Barnet har som udgangspunkt behov for og ret til at se begge forældre og begge sider af familien. Desværre kan problemerne med samarbejdet og hadet mellem forældrene medføre, at barnet kommer i klemme og dermed bliver offer for de voksnes manglende samarbejdsvilje/evne.

800 gange om året bliver børn og forældre nægtet samvær. 800! Det er sgu mange! I de tilfælde, hvor der er vold, misbrug etc indeover er det naturligvis det bedste for barnet! Men når samværet ophører pga nag, had og uoverkommelige problemer forældrene imellem, så kan vi simpelthen ikke være det bekendt! Vi er med til at sætte vores børn i verden, vi vil alle vores børn det bedste og indimellem kan det være svært at blive enige om, hvad der er barnets bedste. Men uenigheder er ikke argument for at forhindre et barn i at være sammen med begge forældre.

Udsendelserne TV2 sender de næste tre aftener forventer jeg mig meget af. Jeg håber, der er forældre derude bag skærmene, som får en øjenåbner. Det kan godt være, at det menneske man har fået barn med, sætter ens pis i kog, at man er forsmået, at man er såret, at ens nye partner er jaloux -ja forklaringerne er mange og plausible. MEN vi er forpligtet til at opføre os ordentligt overfor hinanden. Vi har ansvaret for at give vores unger de bedste vilkår for at få et godt og et helt liv. Det er nemmere skrevet end gjort. I know!
Ikke desto mindre er vi nødt til at gribe i egen barm og gøre noget ved det. Hvordan spørger du? Desværre har jeg ikke det gyldne råd, men jeg håber, at åbenhed, respekt og lysten til det fælles tredje kan være en medvirkende faktor til at det lykkes. Og hvis det først lykkes 12. gang I prøver at nærme jer hinanden, så er det da bedre end aldrig!

HEP! Sæt i gang!

Ja jeg er selv mor til en søn, der ikke bor sammen med begge sine forældre. Jeg har valgt ikke at gøre dette indlæg personligt af respekt for både min søn, hans far og den side af min søns familie!

Social- og integrationsministeriet har på Børn i midten samlet information og inspiration til forældre, der skal skilles.

Mor og far skal skilles er en side til børnene.

På statsforvaltningens hjemmeside kan du læse meget mere om det juridiske.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Kom med din holdning, ros, ris eller andet der passer som hånd i handske. Jeg ved du har den på dig :)

Kig hvis du er modig!